Pojištění podnikání

Společnost Cleaning HELP si je vědoma plně eliminovat případné finanční škody. Z toho důvodu jsme uzavřeli Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob, a to s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč.

Základní rozsah pojištění 

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit :

(i)  újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví

(ii) škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví,  v užívání nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu.

Vytvořeno službou Webnode